Phân loại cột

vị trí của bạn:Quy định mới cho bóng đá quốc tế > trung tâm tin tức >

trung tâm tin tức

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Tỉnh ủy Sóc Trăng làm việc với Huyện ủy Mỹ Tú (Lượt xem: 607)
Chiều ngày 5/9, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh do ông Nguyễn Văn Thống - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Sóc Trăng dẫn đầu đã đến làm việc tại Huyện ủy Mỹ Tú về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Tỉnh ủy Sóc Trăng làm việc với Huyện ủy Mỹ Tú Ông Nguyễn Văn Thống - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi kiểm tra.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, lãnh đạo Huyện uỷ Mỹ Tú cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, BTV Huyện ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều biện pháp, nhằm tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực ở địa phương; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường. Qua đó, nâng cao ý thức của cán bộ, công chức và nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt quy tắc ứng xử,trung tâm tin tức đạo đức nghề nghiệp, thực hiện cải cách thủ tục hành chính đúng quy trình; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài cũng được địa phương chú trọng quan tâm kịp thời, đến nay, huyện chỉ còn 2 trường hợp khiếu nại kéo dài và đang được địa phương tích cực giải quyết.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thống đề nghị trong thời gian tới, Huyện uỷ Mỹ Tú cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao nhân thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động./.

Thanh Tâm, Hoàng Phong