Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Phan Tiến Dũng báo cáo hoạt động của Hội thời gian qua Cùng làm việc có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng; lãnh đạo các chi hội trực thuộc HKHLS tỉ" />
Phân loại cột

vị trí của bạn:Quy định mới cho bóng đá quốc tế > hợp tác trao đổi >

hợp tác trao đổi

Xây dựng Hội Khoa học Lịch sử tỉnh trở thành một trung tâm nghiên cứu uy tín của Quốc gia
leftcenterright 

');this.closest('table').remove();">del  Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Phan Tiến Dũng báo cáo hoạt động của Hội thời gian qua

Cùng làm việc có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng; lãnh đạo các chi hội trực thuộc HKHLS tỉnh.  

Hiện nay, HKHLS tỉnh có 193 hội viên, sinh hoạt tại 13 chi hội. Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 ủy viên. Ban Thường vụ khóa VI gồm 7 ủy viên, do ông Phan Tiến Dũng giữ cương vị Chủ tịch HKHLS tỉnh.

Thời gian qua, HKHLS tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều đề tài khoa học; hội thảo khoa học; hoạt động khoa học, đào tạo tư vấn, phản biện… liên quan đến khoa học lịch sử, văn hóa, con người Huế. Hiện nay, HKHLS tỉnh là cơ quan chủ trì đang tiến hành biên soạn "Địa chí Quảng Điền", thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2025.

HKHLS tỉnh được HKHLS Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh và Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh đánh giá là một trong những hội hoạt động nổi bật và có hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực về khoa học, xuất bản và tư vấn, phản biện; góp phần phát triển nền sử học vùng đất Cố đô và cả nước…

Bên cạnh nêu bật những việc đã làm được trong thời gian qua, tại buổi làm việc, HKHLS tỉnh và các chi hội thành viên đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn,hợp tác trao đổi bài học kinh nghiệm cần khắc phục, tháo gỡ trong thời gian tới. Mục tiêu mà HKHLS tỉnh đặt ra là, xây dựng hội trở thành một trung tâm nghiên cứu về lịch sử có uy tín của Quốc gia.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ ghi nhận nỗ lực của HKHLS tỉnh; đồng thời khẳng định, ngoài những vấn đề từ thực tế, hội cần chủ động, linh hoạt, tạo điểm nhấn trước những vấn đề phản biện xã hội; cung cấp luận cứ khoa học trong việc đặt tên đường phố, tên gọi các quận, thực hiện chủ trương tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động hội, tăng cường phát triển hội viên; nhận diện, nhân lên giá trị bản sắc văn hóa, con người Huế; góp phần thực hiện những giá trị cốt lõi trong lĩnh vực khoa học, lịch sử, xuất bản và tư vấn, phản biện; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.