Công đoàn ngành Xây dựng khởi công "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên   Nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh đạt được kết quả khá toàn diện, 9/10 chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu đề ra; thực hiện" />
Phân loại cột

vị trí của bạn:Quy định mới cho bóng đá quốc tế > Hồ sơ công ty >

Hồ sơ công ty

Hơn 6.000 lượt đoàn viên, người lao động được tập huấn nâng cao tay nghề
leftcenterright 

');this.closest('table').remove();">del Công đoàn ngành Xây dựng khởi công "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên  

Nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh đạt được kết quả khá toàn diện, 9/10 chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu đề ra; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Các cấp công đoàn chủ động, tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động (NLĐ) như: Góp ý sửa đổi Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và pháp luật khác liên quan đến lĩnh vực tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, an toàn vệ sinh lao động…

Hơn 6.000 lượt NLĐ được tham dự các lớp tập huấn, đào tạo, nâng cao tay nghề nâng bậc thợ, nâng bậc lương.

Công đoàn ngành Xây dựng thường xuyên tổ chức và tham gia phối hợp với các phòng ban chuyên môn, các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, đảm bảo an toàn,Hồ sơ công ty vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho NLĐ.

Trong nhiệm kỳ, các công đoàn ngành Xây dựng tỉnh chăm lo cho hơn 5.000 lượt đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tại nạn lao động, bệnh tật rủi ro với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng; hơn 2.000 đoàn viên được hưởng các chương trình phúc lợi đoàn viên; hỗ trợ kinh phí xây dựng 4 nhà “Mái ấm công đoàn”, tổng số tiền hỗ trợ 130 triệu đồng.

leftcenterright 

');this.closest('table').remove();">del Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội 

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh đề ra 10 chỉ tiêu và 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, phấn đấu thành lập từ 5 đến 7 CĐCS, phát triển tăng thêm 300 đến 500 đoàn viên; phấn đấu 100% đơn vị thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể; nâng cao nhận thức chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên, NLĐ, góp phần xây dựng đội ngũ đoàn viên, NLĐ ngành xây dựng hiện đại, lớn mạnh.