Phân loại cột

vị trí của bạn:Quy định mới cho bóng đá quốc tế > Hồ sơ công ty >

Hồ sơ công ty

Giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống - Lào Cai nói không với hôn nhân cận huyết thống
Giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống - Lào Cai nói không với hôn nhân cận huyết thống ảnh 1

Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng trong việc phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Nhân rộng những điểm sáng

Bắc Hà là huyện vùng cao, là một trong những huyện nghèo nhất của tỉnh Lào Cai với gần 85% là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Trong giai đoạn 2018 - 2022, trên địa bàn huyện có 303 trường hợp tảo hôn; 523 trường hợp sinh con trước tuổi kết hôn, có những trường hợp mới chỉ 13 - 14 tuổi, tập trung chủ yếu ở một số hộ đồng bào Mông, với 80,3%.

Để giảm thiểu tình trạng tảo hôn ở các địa phương, riêng năm 2023, UBND huyện ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

Kế hoạch số 120, ngày 30/3/2023 triển khai thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9 “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, năm 2023.

Từ đó,Hồ sơ công ty tình trạng tảo hôn đã giảm. Nửa đầu năm 2023, toàn huyện có 9 trường hợp tảo hôn, giảm 8 trường hợp so với năm ngoái; không phát sinh trường hợp hôn nhân cận huyết thống nào. Với sự vào cuộc tích cực đó, huyện Bắc Hà phấn đấu chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vào năm 2025.

Công cuộc ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Bắc Hà là tấm gương phản ánh bức tranh chung về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên toàn tỉnh. Năm 2023, Lào Cai đặt mục tiêu không còn hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS; giảm 30% số vụ tảo hôn; giảm 30% phụ nữ DTTS dưới 18 tuổi sinh con lần đầu so với năm 2022.

Thực hiện mục tiêu trên, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục duy trì, xây dựng các mô hình điểm can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn và giảm số phụ nữ DTTS dưới 18 tuổi sinh con.

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường đổi mới các hoạt động tại mô hình để thu hút nhân dân tham gia, nhất là phụ nữ, các thanh thiếu niên và cha mẹ có con là thanh thiếu niên. Tỉnh cũng duy trì thực hiện 17 mô hình điểm can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống gắn với thực hiện “Dân vận khéo về cải tạo tập quán lạc hậu”.